O nás / About us

Labradorům se věnujeme od roku 1993. Snažíme se neustále o zkvalitňování exterieru, bez ztráty pracovních vlastností a s důrazem na zdraví.

Jelikož žijeme na vesnici, mají naše holky dostatek vyžití. Sami si cvičíme a skládáme zkoušky lovecké upotřebitelnosti a poradíme i pomůžeme při cvičení našich odchovů. Zároveň nabízíme případným zájemcům zajištění výcviku jejich psů pro zkoušky OVVR a PZ a předvedení jejich pejsků na zkouškách.

Touto cestou bychom rádi, společně s mojí manželkou, chtěli poděkovat panu Pokorovi, panu Bálkovi a paní Čečrdlové, kteří nám pomohli při zakládání chovu těchto nesmírně chytrých a oddaných pejsků. Dále chceme samostatně poděkovat paní Malíkové a panu Malíkovi, kteří nám velmi pomohli a poskytli nám mnoho rad o chovu labradorů.

We breed labradors about since 1993. We are constantly improving the exterior together with working on qualities and with big accent for health.

Since we live in the small village, our girls have enough time for self-realization. We train our girls for working trials and we help also with train of our offsprings. At the same time we offer to potential candidates the training of their dogs for examinations (OVVR and PZ)and presentation in tests.